General Introduction

Göğüs Hastalıkları


Gögüs hastalıkları , özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölüm hastalıkları yanı sıra , alerji-immünoloji ve solunumsal uyku hastalıkları başlıklarından oluşan uzmanlık alanları ile de ilgilenen bir daldır.


Göğüs Hastalıkları Nelerdir?


• Allerjik Akciğer Hastalıklar

• Astım

• Bronkoskopi

• Bronşektazi

• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıği

• Kronik Öksürükler

• Plörezi (Akciğer Zarında Sıvı Birikmesi)

• Pnomotoraks

• Pnömoni (Zatürre)

• Pulmoner Emboli

• Sarkoidoz


Özel Birimler


• Sigara Bağımlılığı Tedavisi

• Solunum Fizyoterapisi

• Solunum Fonksiyon Testleri


Hospitals

Doctors